ZWROTY (Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy)

Dane sprzedającego /przedsiębiorcy:

Dostępny pod adresem bidulcrew.com sklep internetowy BIDUL Tomasz Manowski prowadzony jest przez Tomasza Manowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BIDUL Tomasz Manowski, ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa, NIP: 758-23-20-509, Regon: 520558828 info@bidul.pl, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

BIDUL Tomasz Manowski

ul. Niedźwiedzia 29b

02-737 Warszawa

NIP: 758-23-20-509

Regon: 520558828

info@bidul.pl

 

 ZWROTY (Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy):

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinni Państwo poinformować nas (BIDUL Tomasz Manowski, ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa, mailowym: info@bidul.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( np. pismo wysłane pocztą, faksem lub mailem). Mogą Państwo skorzystać z formularza znajdującego się na odwrocie, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy , wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy: zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie , a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca ma jednak prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwrotu rzeczy lub otrzymania potwierdzenia od konsumenta dowodu jej odesłania , w zależności od tego , które wydarzenie nastąpi wcześniej.W przypadku gdy zwracają Państwo tylko jakąś część zamówienia, koszty transportu będą zwracane proporcjonalnie do ilości zwracanych rzeczy. Zwrotów płatności dokonamy na wskazany przez Państwa nr konta bankowego podanego na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, przesłanego do nas w wiadomości mailowej bądź przesłanego do nas wraz ze zwrotem. Na pewno nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem pieniędzy. Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy zgodnie z umową, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

 

Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego poniżej lub pobrać takie oświadczenie z dołu niniejszej zakładki.

 

Zarówno konsument jak i przedsiębiorca uprzywilejowany korzysta z tych samych praw dotyczących odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

BIDUL Tomasz Manowski

ul. Niedźwiedzia 29b

02-737 Warszawa

NIP: 758-23-20-509

Regon: 520558828

info@bidul.pl

 

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

  umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie 

następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.             

 

 

Postanowienia dotyczące ODPOWIEDZIALNOŚCI KONSUMENTA za zmniejszenie wartości rzeczy chronią interesy przedsiębiorców. Odpowiedzialność konsumenta za korzystanie z rzeczy w stopniu większym, niż jest to konieczne do zbadania rzeczy będzie miała charakter odszkodowawczy.Przedsiębiorca może zwrócić konsumentowi kwotę wartości towaru obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, która może być spowodowana złym obchodzeniem się z towarem, w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.

 

BRAK odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

 

CENY podane na stronie  https://www.bidul.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 

SKLEP  https://www.bidul.pl preferuje dwa sposoby zapłaty za dokonane zamówienie – 100% przedpłata na konto, której należy dokonać w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia lub zapłata u kuriera UPS w momencie odbioru przesyłki.

 

KOSZTY dodatkowe: Koszty transportu zamówionego towaru ponosi konsument. Koszty te są jasno określone na stronie www.bidul.pl ( na terenie kraju wysyłka za pobraniem wynosi 13,99 zł).

 

UWAGA KLIENCI!!! SKLEP NIE PRZYJMUJE ZWROTÓW WYSŁANYCH DO NAS ZA POBRANIEM CZY ZA ZALICZENIEM POCZTOWYM!!!

 

Wszystko odbywa się na zasadzie zwrotu i nowego zamówienia po aktualnych cenach.